AB tarafından finanse edilen ENDORSEME "Denizcilerin Karşılıklı Onaya Olanak Sağlaması" 3. ulusötesi proje Cork'ta gerçekleştirildi

AB tarafından finanse edilen ENDORSEME "Denizcilerin Karşılıklı Onaya Olanak Sağlaması" 3. ulusötesi proje, İrlanda Ulusal Denizcilik Koleji'nin ev sahipliğinde 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde İrlanda'nın Cork kentinde gerçekleştirildi.

Toplantının ilk gününde ortaklar konuları ele aldılar; ENDORSEME Projesi'ne genel bakış, başta online araç geliştirme, aracı programlama olmak üzere 2. ortak toplantı görevlerini gözden geçirdi. Toplantıya DENİZCİLİK YENILIKÇILERİ'nden Sayın Uğurcan Acar başkanlık etti.

Ortaklar, proje faaliyetleri için iş paketi ilerlemesini , yaygınlaştırma faaliyetlerini ve önümüzdeki 6 aylık görevleri gözden geçirdiler. NVNA'dan Kaptan Ivan Conev, NVNA'dan Mühendis Delyan Hristov, DENİZCİLİK YENILIKÇILERİ'nden Uğurcan Acar, Universitat Politecnica de Cataluña'dan Prof. Agustin Martin Mallofre, Universitat Politecnica de Cataluña'dan Prof. German Rodriguez, Köstence Denizcilik Üniversitesi'nden Yüzbaşı Radu Hanzu-Pazara, Spinaker d.o.o.'dan Tomaž Gregorič, Kevin Fitzgibbon, İrlanda Ulusal Denizcilik Koleji'nden Niall Curran 3. ortak toplantısının ilk gününe katıldı.

ENDORSEME 2. ulusötesi proje toplantısının 2. günü, gelecekteki görev tahsislerinin tartışılmasıyla başladı. Denizcilik Yenilikçileri, Nikola Vaptsarov Deniz Harp Okulu – Bulgaristan Denizcilik Üniversitesi, Universitat Politècnica de Catalunya – UPC, Spinaker, İrlanda Ulusal Denizcilik Koleji NMCI, Köstence denizcilik üniversitesi Romanya ortakları

ENDORSEME aracı derinlemesine tartışıldı ve AB sertifikalarını sergileyen bir akış şeması ortaklar tarafından canlandırıldı ve kabul edildi.

Toplantı sonunda NMCI Tesisleri'ne bir tur yapıldı. Öğleden sonra, entelektüel çıktı ve proje faaliyetleri ile ilgili önümüzdeki 6 aylık görevler ortaklar arasında dağıtılacaktır.

ENDORSEME Projesi'ne www.endorseme4seas.com üzerinden ulaşılabilir.

Proje:

– Öncelikle Avrupa genelinde ve nihayetinde dünya çapında denizcilerin sertifikalarının ve derecelendirmelerinin tanınmasını kolaylaştırmak;

– Tüm denizcilik niteliklerini bir araya getirmek ve daha fazla uluslararası tanınma sağlamaya çalışmak;

– Daha kaliteli ve daha çekici uzun vadeli mesleki eğitim programları sağlayan üye devletlerdeki MET'teki uluslararası ve yerel gereksinimler arasında daha fazla uyum sağlamak.

PraC-MARENG KONFERANSI

PraC-MARENG projesi, ortaklık konsorsiyumu ile birlikte, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Denizcilik İngilizcesinde Pratik İletişimsel Yaklaşım” başlıklı bir proje konferansı düzenleyecek ve PraC-MARENG proje çıktılarını tanıtacak. Konferans, 21 Ekim 2021 tarihinde Sky Center La Marseillaise – 2bis Bd Euromediterranée Quai d’Arenc, 13002 Marsilya’da gerçekleştirilecektir.

Konferans, denizdeki iletişim standartlarını iyileştirmek için çalışmak isteyen akademisyenleri, denizcilik profesyonellerini, uluslararası kuruluşları ve politika yapıcıları hedeflemektedir.

Konferans, PraCMARENG ortaklığı ile işbirliği içinde LAM FRANCE tarafından düzenlenecektir. PraC-MARENG projesinde (https://www.prac-mareng.com) yer alan ortaklık, her bir gemi türüne özgü gerçek faaliyetlere dayanarak Denizcilik İngilizcesinde ihtiyaç duydukları deneyimi dikkate alarak, denizcilerin farklı rütbelerini göz önünde bulunduran bir öğrenme programı geliştirdi.

Konferansın amacı, yerel, ulusal ve uluslararası denizcilik otoritelerini, örgütlerini ve meslek kuruluşlarını PraC-MARENG yaklaşımı hakkında bilgilendirmek ve projenin çıktıları hakkında geri bildirim almak için MET politika yapıcıları, tedarikçileri ve son kullanıcıları ile etkileşime girmektir.

Sizi hedef kitlenin ilgili bir üyesi olarak konferansa katılmaya davet ediyoruz. PraC-MARENG Ortakları resepsiyona katılacak ve proje katkılarını tanıtacaklardır.

Sunumlarda değinilecek konular şunları kapsayacaktır:
• PraC-MARENG platformu
• AB ülkelerinde
Denizcilik İngilizcesi yaklaşımlarında uygulamalar • Denizcilik İngilizcesi
için araçlara duyulan ihtiyacın gösterilmesi • Avrupa ve Dünya çapında denizcilerin daha fazla hareketliliğinin sağlanması

Bu etkinlikte “PraC-MARENG Projesi”nin ortakları hazır bulunacaktır: LAM FRANCE (FR), MARITIME INNOVATORS (TR), Tuzla Kaymakamlığı (TR), Köstence Denizcilik Üniversitesi (Romanya), Spinaker (Slovenya) ve Litvanya Denizcilik Akademisi (Litvanya).

0900- 0930 – Kayıt ve Kahve
09:30 -10:00 – Açılış Konuşmaları
10:00 – 11:30 – Sunumlar 11:30 – 12:00 – Ürün
Tanıtımı 12:00 – 12:30 – Soru-Cevaplar

12:30 – 14:00 Kokteyller ve Ağ Oluşturma
Kapanışı

Sizleri Konferansımızda Görmek İçin Sabırsızlanıyoruz.

*Konferansa şahsen veya online olarak katılmak için lütfen kayıt olunuz! Yerel COVID-19
gereklilikleri nedeniyle konferansa kayıt olmak zorunludur.

Haberin Türkçe versiyonu Deniz Haber sitesinde mevcuttur: https://www.denizhaber.net/pratik-ve-iletisimsel-yaklasimla-denizcilik-ingilizcesi-konferansi-duzenlenecek-haber-104463.htm

PraC-MARENG Konferans Bildirisi TRANSNAV 2021 Konferansında Sunuldu

Proje anketinin sonuçlarını ve ilk araştırmayı sunan PraC-MARENG proje makalesi TRANSNAV 2021 konferansında yayınlanmış ve sunulmuştur. MARITIME INNOVATORS Kurucusu ve Genel Müdürü Sayın Uğurcan Acar bildiri sundu. Bildiri dinleyicilerden iyi karşılandı.
Konferans, Gdynia Denizcilik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Enstitüsü tarafından düzenlenmiştir. Konferans, navigasyon, navigasyon güvenliği ve deniz taşımacılığının tüm yönleriyle ilgili uzman bilgi, deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak amacıyla bilim insanlarına ve profesyonellere hitap etmiştir.
Makalenin kopyasına bağlantıyı izleyerek erişebilirsiniz.

Konferans-Bildiri-TransNav-2021-1